МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН Мэдээллийн технологийн алба

Бидний тухай Мэдээллийн технологийн алба

МУБИС-ийн Мэдээллийн Технологийн алба нь Удирдлага мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт болон багш албан хаагчид, оюутан сурагчдад заавар зөвлөгөө өгч МУБИС-ийн дотоод болон гадаад сүлжээний найдвартай байдлыг хангаж нийт тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ эвдрэл гэмтлийг цаг тухай бүрэн оношлон засварлаж байна.Бид шинэ орчин үеийн дэвшилтэд технологийг өөрийн сургуульд нэвтрүүлэх үйл ажилгааг судлан боловсруулан нэвтрүүлэх арга замыг эрэлхийлэн ажиллаж байна