Та манай

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАЙНЫ СУРГАЛТЫН ТӨВД зочлох бол доорх холбоос дээр дарна уу.
Бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа.

Бидний тухай Мэдээллийн технологи, зайн суртгалтын алба

МУБИС-ийн Мэдээллийн Технологи, Зайны сургалтын алба нь Дээд боловсролын шинэчлэлийн зураглал (roadmap) 2010 – 2021, Боловсролын салбарт Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн талаар баримтлах бодлого (БШУ-ны сайдын 2012 оны А24 тоот тушаалын 1-р хавсралт), тус сургуулийн “Хөгжлийн бодлого (2014-2024)” зэрэг баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн зорилгын хүрээнд багш, суралцагчдад зайны сургалт зохион байгуулах, тэдний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд шаардлагатай МХХТ-ийн орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр 2017 оны 9 сарын 15-наас байгуулагдан, үйл ажиллагаагаа явуулж байна.