Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Дуудлагын нэгдсэн систем

Энэхүү системээр "Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль"-ийн багш, ажилтны албан хэрэгцээний компьютер, тоног төхөөрөмж, сүлжээ засвар үйлчилгээтэй холбоотой дуудлагыг онлайнаар хүлээн авах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилготой.

Компьютер

Зөвхөн албан байгууллагын данстай компьютерт засвар үйлчилгээг хийнэ.

Формат Гэмтэл Программ
Дуудлага өгөх
Тоног төхөөрөмж

Сургуульд ашиглагдаж буй бүхий л тоног төхөөрөмжүүдийг.

Шалгах Засах Суурилуулах
Дуудлага өгөх
Сүлжээ, камер

Сургуулийн сүлжээнд холбогдсон бүх төхөөрөмж, свитч, роүтэр гэх мэт.

Шалгах Засах Солих
Дуудлага өгөх

SipGO гар утасны аппликэйшн буюу Дотуур холбоо

SipGO Гар утасны аппликэйшн ашигласнаар МУБИС-ийн дотуур холбооны системд холбогдсон дугаарууд хоорондоо үнэгүй ярих боломжтой юм. Гадагшаа буюу бусад сүлжээнд хязгаарын хүрээнд ярих боломжтой.

  • Дуудлага хийх
  • Дуудлага хүлээн авах
  • Алба нэгж хоорондоо үнэгүй ярих
  • Гар утасны аппликэйшн татах

IT Help center

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн мэдээллийн технологийн туслах төв нь оюутан залуусдаа зориулан тоног төхөөрөмжтэй зөв зохистой харьцах, үүний эвдрэл гэмтлийг оношлох засварлах талаар хамтран ажилладаг.

Багш ажилчдад

Тун удахгүй мэдээлэл орох болно.

Цааш унших
Оюутан залууст

Тун удахгүй мэдээлэл орох болно.

Цааш унших

Манай хамт олон

Мэдээллийн технологийн албаны мэргэжилтэнгүүдийн товч танилцуулга

Ц.Энхбат Албаны дарга
Л.Бат-Эрдэнэ Ахлах мэргэжилтэн
Т.Ууганбаяр Засварын инженер
Г.Баярбат Мэргэжилтэн
Т.Ангараг Ахлах мэргэжилтэн
С.Буянжаргал Веб мастер
С.Лхагва Программист
Ө.Мянганбаяр Программист

Ач холбогдол

Өдөр тутам бидний ажил дээр гардаг гэмтэл согогын талаар мэдээлэлтэй болж цаашид юун дээр анхаарах зүйлсээ мэдэж авах явдал юм.

Мэдээлэл цуглуулах

Өдөр тутам гарч буй засвар үйлчилгээний талаарх мэдээлэлтэй болох.

Анализ хийх

Цуглуулж авсан мэдээлэл дээрээ үндэслэн дүн шинжилгээ хийж зөрчилүүдийг багасгах.

Сайжруулах

Хамгийн их ирж буй дуудлагууд дээр анхан шатны зааварчилгаа өгөх, сургалтанд хамруулах.